ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА НА ПАКЕТ B-Active

Организатор на Промоцията

Организатор на промоцията е дружеството „Содексо Пасс България” ЕООД, ЕИК 131085380, ДДС №: BG131085380, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, р-н Младост, ж.к. Младост – 4, ул. Бизнес Парк София № 1, бл. 12 („Содексо“).

 

Териториален обхват на Промоцията

Промоцията е валидна за всички населени места на територията на Република България, в които Содексо предоставя своите услуги.

 

Продължителност на Промоцията

Промоционалното предложение е валидно в периода 05.08.2019 – 05.09.2019г.

 

Продукти, обхванати от Промоцията

Промоционалното предложение важи за пакетната услуга B-Active на програмата Sport Pass със стандартна месечна такса 129 лв. (стара цена) и промоционална цена за периода на промоцията 51,60 лв. (нова цена).

 

Право на участие в Промоцията

Предложението е валидно само за нови клиенти (физически лица), направили регистрация и закупили месечен абонамент за пакет B-Active в периода на Промоцията.

Право на регистрация на програмата Sport Pass имат само потребителите, които отговарят на Правилата за ползване на програмата Sport Pass, достъпни тук https://support.sportpass.bg/

 

Условия за участие в Промоцията

В периода на промоцията при всяко успешно закупуване на едномесечен абонамент за пакет B-Active на програмата Sport Pass новите клиенти могат да се възползват еднократно от отстъпка от 60% върху стандартната цена на пакета от 129 лева като въведат правилно промокод „BE100%BETTER“.

Закупуването на едномесечен абонамент за пакет B-Active може да стане от интернет страницата https://www.gymforless.com/bg или през мобилното приложение Sport Pass за мобилни телефони с операционни системи iOS и Android.

След изтичане на закупения промоционален абонамент при подновяване на месечния абонамент, потребителят заплаща стандартната цена от 129 лева за всеки следващ месечен абонамент.

Заплащането на следващите месечни абонаменти става автоматично, освен ако потребителят не се е отказал от автоматичното подновяване на абонамента през потребителския си профил, с който се е регистрирал в системата. 

 

Съгласие с Официалните правила на Промоцията и Правилата за ползване на програмата Sport Pass

Официалните правила на Промоцията са публикувани на интернет страницата https://support.sportpass.bg/app/op

За всички неуредени в настоящите Официални правила на Промоцията въпроси се прилагат Правилата за ползване на програмата Sport Pass, достъпни на https://support.sportpass.bg/правила-за-ползване/

В случай на противоречие между Официалните правила на Промоцията и Правилата за ползване на програмата Sport Pass, с предимство се ползват Официалните правила на Промоцията.

С включването си в Промоцията клиентите потвърждават, че са запознати с Официалните правила на Промоцията и Правилата за ползване на програмата Sport Pass и ги приемат.

Содексо си запазва правото да променя настоящите Официални правила като публикува измененията на интернет страницата си https://support.sportpass.bg/app

 

Лични данни

С попълване на онлайн формата за регистрация и закупуване на едномесечен абонамент за пакет B-Active чрез въвеждане на промокода за Промоцията, всеки клиент се съгласява да предостави доброволно своите лични данни и се съгласява с тяхното обработване от страна на Содексо за целите на участието на клиента в Промоцията и при спазване изискванията на приложимото законодателство.